Svenska Tantens Trädgårdscafé


Trädgårdscaféet

Evenemang och utställningar

Svenska tantens galleri

Konferens/Kick-off

Fest

Kreativitet

Om konstprojektet

Kurser

Hitta hit

Kontakta oss

 Kreativitet


Vi dukar och smyckar borden vackert. Vi erbjuder kulturupplevelser med kreativitetskurser, papperskurser och betonggjutning.

 Kreativitet

Vi arrangerar utställningar med formgivning, konst och hantverk i ”filialen” en trappa upp, (se annonser i dagspress). I huset finns Susanna Arwins pappersverkstad och ateljé. Här hålls kurser i allt från traditionell papperstillverkning till rent konstnärligt papper på vacuumbord.

 Kreativitet